top of page

Miasto Piła

Klient:

Województwo Wielkopolskie

Rok realizacji:

2021

Kampania promocyjno-informacyjna

Kampania promocyjno-informacyjna „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiej OSI”
W ramach kampanii
Wyprodukowano animowany spot promujący podstawowe zasady poruszania się w przestrzeni publicznej.
Przeprowadzono spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz warsztaty edukacyjne w pilskich placówkach oświatowych.
Opracowano i wydrukowano materiały promocyjne.
Przeprowadzono kampanie medialną w telewizji, radiu i prasie.
Wykonano mural o wielkości 100m2.

Poprzedni
Następny
bottom of page